Stor kunst nært

Henningsvær

Du trenger ikke reise langt for å oppleve internasjonalt anerkjent fotokunst. Det holder å kjøre til Henningsvær

En hvit murbygning troner majestetisk nede i fjæra, like før veien svinger inn i Henningsvær sentrum. Siden 1920 har den stått der, de første 70 årene som kaviarfabrikk og arbeidsplass for flere av fiskeværets fastboende. På nittitallet opphørte produksjonen, og lokalene ble stående tomme fram til 2006. Da kjøpte Venke Hoff fabrikken for å unngå at bygningen måtte vike for nye boliger. I Henningsvær er den nye eieren også kjent som ”Venke på Fyret”, ettersom hun og mannen, Rolf Hoff – investor og kunstsamler, har lagt ned enorme ressurser i å restaurere stedets fyr. Men hvor mye jobb kaviarfabrikken skulle kreve, hadde hun ingen anelse om.

Les mer Stor kunst nært